ES Katalog a spol. - Abstrakt

Úvod

Rozčilení nad tím, co je u nás taky možné, vystřídala snaha pochopit pravidla hry. 
Být důstojnými soupeři a neprohrát. To se povedlo.
Pomohly nám sdílené zkušenosti lidí, kteří také nerezignovali. 
Doufám, že naše zkušenost poslouží zase dalším, pokud to bude třeba.
Zde uvádím stručný souhrn pro ty, kdo neradi čtou dlouhé texty. 
Následující články budou podrobnější. 


1.     Telefonát trval necelé čtyři minuty. Proforma faktura přišla e-mailem o den později.


2.     Trvali jsme na zaslání zvukového souboru. Ten jsme nakonec obdrželi. Pozorný poslech umožnil označit místa, kde se telefonistka dopustila klamavého jednání.


3.     Na adresu ES Katalog s.r.o. jsme s odkazem na § 583 , § 584 § 586 Zákona č. 89/2012 Sb odeslali námitku neplatnosti smlouvy . 

    Zároveň jsme vyzvali k okamžitému ukončení nevyžádané prezentace.


4.     Námitku neplatnosti jsme přiložili i k odpovědi na výzvu právního zástupce ES Katalog s.r.o., JUDr. Jakuba Pilného: 

"Na základě skutečností uvedených v bodech 1.1. až 1.4. považuji výše uvedenou smlouvu za neplatnou a necítím se jí vázána k žádnému plnění…" atd.

Další dopisy od AK Skoumal a Pilný již nepřišly.


5.    Vymahačku, která se ozvala o něco později, jsme zdvořile poslali k šípku. (Stačila zmínka o trestním oznámení, dáma víc nenaléhala).  


6.     Po více než roce byla "naše" prezentace stále na stránkách ES katalog. Ještě jednou jsme žádali její odstranění. Zároveň jsme upozornili, že jednání firmy považujeme za protiprávní a jsme odhodláni "...zakročit v rámci možností, které poskytují zákony a instituce České republiky." Opět neúspěšně.


7.     Záležitost jsme svěřili advokátní kanceláři, o které jsme věděli, že takovou problematiku řešila již dříve. Najednou to šlo na počkání.


8.     Prostřednictvím stejné advokátní kanceláře jsme ES Katalog s.r.o. požádali o úhradu našich nákladů. Posléze jsme se obrátili na soud. Uspěli jsme.
Městský soud v Brně rozhodl, že ES Katalog s.r.o. je povinen zaplatit naše právní zastoupení i náklady soudního řízení (rozsudek č.j. 52 C 137/2021-26). _____________________________________________________________________Zkušenosti s ES Katalogem jsme sdíleli s přáteli a kolegy.

Někteří narazili na jiné podobné katalogy a postupy. Konkurence, kolegové, franšíza? Bezesporu zajímavý materiál pro srovnání. Jednomu takovému uskupení, v lecčems propracovanějšímu a smělejšímu, věnuji blog synergent-bacha, další zmiňuji v textu Brňáci kabrňáci díl 5

Přes rozdíly v detailech, řadu rysů mají shodných a dá se jim bránit stejnými nástroji

Po zkušenosti, kolik času a energie stála snaha o svépomoc (i když přiznám, že to hledání argumentů v Občanském zákoníku bylo někdy vzrušující), a že protistrana vzala vážně až dopis od našeho právníka, doporučuji s angažováním vhodného advokáta neotálet. Opravdového advokáta, ne nějakého kutila.


___________________________________________________________       _


Rozsudek č.j. 52 C 137/2021-26    Městského soudu v Brně        


--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Brňáci kabrňáci díl 6.: Přidružená výroba

Brňáci kabrňáci díl 5.: Kolegové? Konkurence? Franšíza?

Brňáci kabrňáci díl 3.: Když už se stalo - Obrana

Brňáci kabrňáci díl 4.: Role advokáta

Brňáci kabrňáci díl 1.: Naše zkušenost s ES Katalogem

Brňáci kabrňáci díl 2.: Do nového období s těmi garancemi - Čeho je schopný ES Katalog